नागरिकता सेन्ट लुसिया कानून

नागरिकता सेन्ट लुसिया कानून

सेन्ट लुसियाको नागरिकता द्वारा लगानी कार्यक्रम २०१ December को डिसेम्बर २०१ Act मा सुरू गरिएको थियो जुन २०१ Act को ऐन नं १ 2015 लाई हस्तान्तरण गरिएको थियो, २ Invest अगस्ट २०१ 14 मा लगानी कानून द्वारा नागरिकता। यस ऐनको उद्देश्य व्यक्ति दर्ता गरेर सेन्ट लुसियाको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि सक्षम हुनु हो। सेन्ट लुसिया र सम्बन्धित मामिलाहरूको लागि एक योग्य लगानी ..